YKB

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Du som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

Reglerna för YKB-fortbildning, bl.a. tidpunkten när den första fortbildningen ska vara genomförd för förare med hävdvunnen rätt, varierar mellan EUs medlemsstater. En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transportföretag ska tillämpa de svenska reglerna.
När du planerar att gå en fortbildning är det viktigt att du kontrollerar att utbildaren är godkänd av Transportstyrelsen. Ska du gå utbildningen uppdelad på delkurser är det viktigt att de enskilda delkurserna är anpassade till varandra.
TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att undvika problem för de förare som går delkurser hos olika utbildare.